نگاه دلم (لحظه های چشم انتظاری) (گیلان-رشت) و چه زود آمد آغاز حسرتِ دیدنِِ ندیدن هایت و چه آسان رفتم بزیر سبزه ها و ماندم زیر قدم هایت ... http://hshabanpour.mihanblog.com 2020-05-31T10:34:43+01:00 text/html 2014-06-13T15:17:43+01:00 hshabanpour.mihanblog.com حبیب شعبانپور شهرستانی گله http://hshabanpour.mihanblog.com/post/193 <P><FONT size=3>دریغا کشیدن بار ناحق چه سنگین است</FONT></P> <P><FONT size=3>ذل من از&nbsp;&nbsp; دست نارفیقان &nbsp;چرکین است</FONT></P> <P><FONT size=3>انقدر بار غیبت و تهمت می کشند زنهار</FONT></P> <P><FONT size=3>تا پشت این شیطان صفتان نفرین است </FONT></P> <P><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> text/html 2013-12-15T18:28:47+01:00 hshabanpour.mihanblog.com حبیب شعبانپور شهرستانی ای خدا http://hshabanpour.mihanblog.com/post/192 <font size="3">ای خدا دهر&nbsp;&nbsp; فریبنده و صد رنگ و ریاست <br>هر که یاد تو کند لایق هر مهر و شفاست </font><br> text/html 2013-06-27T13:14:35+01:00 hshabanpour.mihanblog.com حبیب شعبانپور شهرستانی سلام بر همگی http://hshabanpour.mihanblog.com/post/191 نمی دونم باید بگم خوشبختانه یا متاسفانه <br>موفق شدم&nbsp; مجوز بعضی از دلنوشته هامو&nbsp; با عنوان<font size="5"> (نگاه دلم )</font> از وزارت ارشاد بگیرم&nbsp; زنگ زدن چاپ تموم شده و کتابام و اوردن برم ببینم چی از اب در اومده 1000 نسخه چاپ کردم <br>خدا بخیر کنه ...<br> text/html 2013-02-25T19:37:15+01:00 hshabanpour.mihanblog.com حبیب شعبانپور شهرستانی ؟ http://hshabanpour.mihanblog.com/post/190 اگر چه&nbsp;&nbsp;&nbsp; محفل &nbsp; فقیرانه ی&nbsp;&nbsp; ما منزلت یار نداشت <br>عجب نیست&nbsp; جای خالی او در هر کجا و هر بار بماند<br>خسته ازین همه انتظار و دیده به در دوختن بی حاصل <br>شکوه ها در درون می پیچد و به در درگاه به کرار بماند <br>خدایا ریشه ی این عشق بخشکان یا به وصلم برسان <br>که &nbsp; تن و دل&nbsp;&nbsp; را&nbsp;&nbsp; طاقت این&nbsp;&nbsp; نیست &nbsp; زیر&nbsp;&nbsp; این بار بماند<br>کوشش من در طلب و فیض وصال به غیر من دادی <br>خدایا مپسند بیش از این عاشق به در درگاه خوار بماند<br>&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br> text/html 2013-01-29T13:22:12+01:00 hshabanpour.mihanblog.com حبیب شعبانپور شهرستانی عید http://hshabanpour.mihanblog.com/post/188 <font size="3">عید نیست&nbsp;&nbsp; اگر یاد&nbsp; تو در آن جا نگیرد<br>جشنی است که </font><font size="3">شادی </font><font size="3">درآن پا نگیرد<br>عید بر عزیزان مبارک</font><br> text/html 2012-12-27T06:10:09+01:00 hshabanpour.mihanblog.com حبیب شعبانپور شهرستانی نوای آشنا http://hshabanpour.mihanblog.com/post/39 <p style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="3" face="courier new,courier,monospace"><b><span style="line-height: 150%; font-size: 14pt;" lang="FA">دل باید می شنید</span></b><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">&nbsp;صد&nbsp; گونه&nbsp; نوای آشنا<!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--><o:p></o:p></span></b></font></p> <p style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="3" face="courier new,courier,monospace"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">&nbsp;<span style="font-family: wingdings;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ازآنجا باید می رسید </span></span></b><b style="font-family: wingdings;"><span style="line-height: 150%; font-size: 14pt;" lang="FA">بوی مهر و وفا <o:p></o:p></span></b></font></p> <p style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt; font-family: wingdings;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="3"><b><span style="line-height: 150%; font-size: 14pt;" lang="FA">&nbsp;دل من چرا </span></b><b><span style="line-height: 150%; font-size: 14pt;" lang="FA">منتظر&nbsp;جامی هنوز<o:p></o:p></span></b></font></p> <p style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt; font-family: wingdings;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="3"><b><span style="line-height: 150%; font-size: 14pt;" lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;با</span></b><b><span style="line-height: 150%; font-size: 14pt;" lang="FA"> این همه&nbsp;روشنی&nbsp;</span></b><b><span style="line-height: 150%; font-size: 14pt;" lang="FA">خامی&nbsp;هنوز<o:p></o:p></span></b></font></p> <p style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt; font-family: wingdings;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="3"><b><span style="line-height: 150%; font-size: 14pt;" lang="FA">&nbsp;دل گفت بحث</span></b><b><span style="line-height: 150%; font-size: 14pt;" lang="FA">&nbsp;جام &nbsp;و &nbsp;خام &nbsp;&nbsp;نیست<o:p></o:p></span></b></font></p> <p style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt; font-family: wingdings;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="3"><b><span style="line-height: 150%; font-size: 14pt;" lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; این&nbsp;دریا آرام گشت </span></b><b><span style="line-height: 150%; font-size: 14pt;" lang="FA">امارام نیست<o:p></o:p></span></b></font></p> <p style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt; font-family: wingdings;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="3"><b><span style="line-height: 150%; font-size: 14pt;" lang="FA">&nbsp;آن زمان گشودی</span></b><b><span style="line-height: 150%; font-size: 14pt;" lang="FA">&nbsp;دریچه قلبت بی ریا<o:p></o:p></span></b></font></p> <p style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt; font-family: wingdings;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="3"><b><span style="line-height: 150%; font-size: 14pt;" lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;بایدمی دانستی</span></b><b><span style="line-height: 150%; font-size: 14pt;" lang="FA">&nbsp;بامن کردی&nbsp;چه ها <o:p></o:p></span></b></font></p> <p style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt; font-family: wingdings;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="3"><b><span style="line-height: 150%; font-size: 14pt;" lang="FA">&nbsp;هر جاکم آوردی</span></b><b><span style="line-height: 150%; font-size: 14pt;" lang="FA">&nbsp;ترا بامن گفتگوست<o:p></o:p></span></b></font></p> <p style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt; font-family: wingdings;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="3"><b><span style="line-height: 150%; font-size: 14pt;" lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ای آشفته تر از من</span></b><b><span style="line-height: 150%; font-size: 14pt;" lang="FA">&nbsp;دم فروبند</span></b><b><span style="line-height: 150%; font-size: 14pt;" lang="FA">&nbsp;نکوست<o:p></o:p></span></b></font></p><b><span style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir="rtl" lang="FA"><br style="PAGE-BREAK-BEFORE: always; mso-special-character: line-break" clear="all"></span></b> text/html 2012-12-11T17:24:15+01:00 hshabanpour.mihanblog.com حبیب شعبانپور شهرستانی تسلیت http://hshabanpour.mihanblog.com/post/187 <font style="background-color: rgb(204, 0, 0);" size="4"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; باز&nbsp; لبخندی خاموش&nbsp; گشت و&nbsp; چهره ای فسرد&nbsp; </span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; background-color: rgb(255, 102, 0);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; background-color: rgb(255, 102, 0);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; دست اجل عزیزی را&nbsp; به&nbsp;&nbsp; دامن&nbsp;&nbsp; خاک&nbsp; &nbsp; سپرد &nbsp; &nbsp;</span></font><font style="background-color: rgb(255, 102, 0);" size="4"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></font><font style="background-color: rgb(255, 102, 0);" size="4"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </span></font><br style="background-color: rgb(255, 102, 0);"><br><font size="4"><br>درگذشت جانسوز همکار عزیز و مهربان&nbsp; آقای احمد ابراهیمی دوبخشری را به تمامی کارکنان صدیق و زحمتکش بانک صادرات گیلان&nbsp; تسلیت <br>عرض می نمایم&nbsp; تمام کسانی که با آن عزیز کار کرده اند و یا او می شناسند جز لبخند و مهربانی از او به یادگار ندارند .<br>ای پروردگار مهربان به عرش کبریائی ات سوگند که روح ان مرحوم را غرق دریای رحمتت گردان و برای باز ماندگان آن مرحوم صبر جمیل عطا بفرما<br>آمین</font><br> text/html 2012-10-26T16:13:49+01:00 hshabanpour.mihanblog.com حبیب شعبانپور شهرستانی بیا http://hshabanpour.mihanblog.com/post/186 <p><font size="3">بیا...</font></p> <p><font size="3">بیا...&nbsp;غم &nbsp;هجری می كشم </font></p> <p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; كه نباشدش درمان </font></p> <p><font size="3">&nbsp;بیا ... بیا&nbsp; .. كه می كشدم </font></p> <p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; این غم و دردهای بی پایان </font></p> <p><font size="3">بیا ... كه سرگردانم به خدا سرگردانم </font></p> <p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در این كوچه ها و خیابان </font></p> <p><font size="3">بیا ... كه سرگردانم سر می گردانم </font></p> <p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نمی بینمت در میان این آدمیان</font></p> <p><font size="3">وای كه چه كنم </font></p> <p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp; با این آتش نهفته و شبهای نخفته و </font></p> <p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; این دنیای بی سامان </font></p> <p><font size="3">&nbsp;وای چه كنم با این آتش درونم </font></p> <p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گویی از این عالم برونم </font></p> <p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چه می خواهی زمن ای شعله های پنهان </font></p> <p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ای شعله های پنهان ...</font></p> <p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پنهان...&nbsp;</font></p> text/html 2012-10-05T07:19:22+01:00 hshabanpour.mihanblog.com حبیب شعبانپور شهرستانی حسرت بعد از مرگ http://hshabanpour.mihanblog.com/post/61 <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p><SPAN style="TEXT-DECORATION: none"><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></SPAN></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4><FONT color=#ff0000>حسرت بعد مرگ <o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4>دل در هوای شنیدن دوستت دارم<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4>ساعتها می نشست<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4>تن و چشم ز انتظار خسته می شد ولی<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4>دیده ها به هم نمی بست<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4>چقدر دور شدی از من وقتی تو رفتی<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4>فاصله ها بین ما می نشست<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4>بارها چشم &nbsp;خیره می ماند و اشک&nbsp; شتابان<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4>بر گونه ها می نشست<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4><FONT color=#ff0000>ترا زمزمه می کردم&nbsp; ندا از جانم &nbsp;بر می خواست &nbsp;ولی<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4><FONT color=#ff0000>به دل تو نمی نشست<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4>چه خوش حالیست دم مرگ&nbsp; گر صدای&nbsp; تو به &nbsp;نوازش<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4>به&nbsp; گوشم&nbsp; می نشست<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4>چه خوش احوالیست&nbsp; دم&nbsp; مرگ به&nbsp; هنگام &nbsp;دیدار &nbsp;تو<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4>دیده &nbsp;به هم&nbsp; می بست<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4>گرتو بودی درآندم &nbsp;شاید از سرشوق&nbsp; روحم &nbsp;از آن عالم<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <DIV style="BORDER-BOTTOM: windowtext 3pt dotted; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 1pt; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-TOP: 0cm; mso-element: para-border-div"> <P style="BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0cm; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-TOP: 0cm; mso-padding-alt: 0cm 0cm 1.0pt 0cm; mso-border-bottom-alt: dotted windowtext 3.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4>رخت بر نمی بست<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P></DIV> text/html 2012-07-30T17:48:13+01:00 hshabanpour.mihanblog.com حبیب شعبانپور شهرستانی بی اوهرگز http://hshabanpour.mihanblog.com/post/24 <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG></STRONG></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG></STRONG></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:YeT35JOGeYl9DM:http://www.2000.ir/learn/3dmax/3dmax/candle/15.jpg"></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>&nbsp;<FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif> ناصحان&nbsp; نصیحتم &nbsp;نکنید</FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><FONT size=4 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></FONT></STRONG></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><FONT size=4 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>&nbsp;&nbsp; در دلم آن عشق نمیرد هرگز</SPAN></FONT></STRONG></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN><FONT size=4 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><STRONG>&nbsp;</STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN><STRONG><FONT size=4><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>بایک نگاه او</SPAN></FONT></FONT></STRONG></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><FONT size=4 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></FONT></STRONG></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><FONT size=4 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>شعله در می گیرد و می گوید</SPAN></FONT></STRONG></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN><STRONG><FONT size=4><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></FONT></STRONG></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><FONT size=4><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>اوست همه عمرم</SPAN></FONT></FONT></STRONG></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><FONT size=4 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></FONT></STRONG></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><FONT size=4 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و بی او هرگز</SPAN></FONT></STRONG></P> <DIV style="BORDER-BOTTOM: windowtext 3pt dotted; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 1pt; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-TOP: 0cm; mso-element: para-border-div"> <P style="BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0cm; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-TOP: 0cm; mso-padding-alt: 0cm 0cm 1.0pt 0cm; mso-border-bottom-alt: dotted windowtext 3.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN><FONT size=4 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </STRONG></FONT></P> <P style="BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0cm; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-TOP: 0cm; mso-padding-alt: 0cm 0cm 1.0pt 0cm; mso-border-bottom-alt: dotted windowtext 3.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG></STRONG></FONT>&nbsp;</P></DIV>