نگاه دلم (لحظه های چشم انتظاری) (گیلان-رشت) و چه زود آمد آغاز حسرتِ دیدنِِ ندیدن هایت و چه آسان رفتم بزیر سبزه ها و ماندم زیر قدم هایت ... tag:http://hshabanpour.mihanblog.com 2020-06-04T09:28:03+01:00 mihanblog.com گله 2014-06-13T10:47:43+01:00 2014-06-13T10:47:43+01:00 tag:http://hshabanpour.mihanblog.com/post/193 حبیب شعبانپور شهرستانی دریغا کشیدن بار ناحق چه سنگین است ذل من از   دست نارفیقان  چرکین است انقدر بار غیبت و تهمت می کشند زنهار تا پشت این شیطان صفتان نفرین است   دریغا کشیدن بار ناحق چه سنگین است

ذل من از   دست نارفیقان  چرکین است

انقدر بار غیبت و تهمت می کشند زنهار

تا پشت این شیطان صفتان نفرین است

 

]]>
ای خدا 2013-12-15T14:58:47+01:00 2013-12-15T14:58:47+01:00 tag:http://hshabanpour.mihanblog.com/post/192 حبیب شعبانپور شهرستانی ای خدا دهر   فریبنده و صد رنگ و ریاست هر که یاد تو کند لایق هر مهر و شفاست ای خدا دهر   فریبنده و صد رنگ و ریاست
هر که یاد تو کند لایق هر مهر و شفاست
]]>
سلام بر همگی 2013-06-27T08:44:35+01:00 2013-06-27T08:44:35+01:00 tag:http://hshabanpour.mihanblog.com/post/191 حبیب شعبانپور شهرستانی نمی دونم باید بگم خوشبختانه یا متاسفانه موفق شدم  مجوز بعضی از دلنوشته هامو  با عنوان (نگاه دلم ) از وزارت ارشاد بگیرم  زنگ زدن چاپ تموم شده و کتابام و اوردن برم ببینم چی از اب در اومده 1000 نسخه چاپ کردم خدا بخیر کنه ... موفق شدم  مجوز بعضی از دلنوشته هامو  با عنوان (نگاه دلم ) از وزارت ارشاد بگیرم  زنگ زدن چاپ تموم شده و کتابام و اوردن برم ببینم چی از اب در اومده 1000 نسخه چاپ کردم
خدا بخیر کنه ...
]]>
؟ 2013-02-25T16:07:15+01:00 2013-02-25T16:07:15+01:00 tag:http://hshabanpour.mihanblog.com/post/190 حبیب شعبانپور شهرستانی اگر چه    محفل   فقیرانه ی   ما منزلت یار نداشت عجب نیست  جای خالی او در هر کجا و هر بار بماندخسته ازین همه انتظار و دیده به در دوختن بی حاصل شکوه ها در درون می پیچد و به در درگاه به کرار بماند خدایا ریشه ی این عشق بخشکان یا به وصلم برسان که   تن و دل   را   طاقت این   نیست   زیر   این بار بماندکوشش من در طلب و فیض وصال به غیر من دادی خدایا مپسند بیش از این عاشق به در درگاه خوار بماند     عجب نیست  جای خالی او در هر کجا و هر بار بماند
خسته ازین همه انتظار و دیده به در دوختن بی حاصل
شکوه ها در درون می پیچد و به در درگاه به کرار بماند
خدایا ریشه ی این عشق بخشکان یا به وصلم برسان
که   تن و دل   را   طاقت این   نیست   زیر   این بار بماند
کوشش من در طلب و فیض وصال به غیر من دادی
خدایا مپسند بیش از این عاشق به در درگاه خوار بماند
    
]]>
عید 2013-01-29T09:52:12+01:00 2013-01-29T09:52:12+01:00 tag:http://hshabanpour.mihanblog.com/post/188 حبیب شعبانپور شهرستانی عید نیست   اگر یاد  تو در آن جا نگیردجشنی است که شادی درآن پا نگیردعید بر عزیزان مبارک عید نیست   اگر یاد  تو در آن جا نگیرد
جشنی است که شادی درآن پا نگیرد
عید بر عزیزان مبارک

]]>
نوای آشنا 2012-12-27T02:40:09+01:00 2012-12-27T02:40:09+01:00 tag:http://hshabanpour.mihanblog.com/post/39 حبیب شعبانپور شهرستانی دل باید می شنید صد  گونه  نوای آشنا        ازآنجا باید می رسید بوی مهر و وفا  دل من چرا منتظر جامی هنوز          با این همه روشنی خامی هنوز  دل گفت بحث جام  و  خام   نیست          این دریا آرام گشت امارام نیست  آن زمان گشودی دریچه قلبت بی ریا        &nbsp دل باید می شنید صد  گونه  نوای آشنا

       ازآنجا باید می رسید بوی مهر و وفا

 دل من چرا منتظر جامی هنوز

         با این همه روشنی خامی هنوز

 دل گفت بحث جام  و  خام   نیست

         این دریا آرام گشت امارام نیست

 آن زمان گشودی دریچه قلبت بی ریا

        بایدمی دانستی بامن کردی چه ها

 هر جاکم آوردی ترا بامن گفتگوست

       ای آشفته تر از من دم فروبند نکوست


]]>
تسلیت 2012-12-11T13:54:15+01:00 2012-12-11T13:54:15+01:00 tag:http://hshabanpour.mihanblog.com/post/187 حبیب شعبانپور شهرستانی             باز  لبخندی خاموش  گشت و  چهره ای فسرد                         دست اجل عزیزی را  به   دامن   خاک    سپرد                                       درگذشت جانسوز هم             باز  لبخندی خاموش  گشت و  چهره ای فسرد 
                       دست اجل عزیزی را  به   دامن   خاک    سپرد                                      


درگذشت جانسوز همکار عزیز و مهربان  آقای احمد ابراهیمی دوبخشری را به تمامی کارکنان صدیق و زحمتکش بانک صادرات گیلان  تسلیت
عرض می نمایم  تمام کسانی که با آن عزیز کار کرده اند و یا او می شناسند جز لبخند و مهربانی از او به یادگار ندارند .
ای پروردگار مهربان به عرش کبریائی ات سوگند که روح ان مرحوم را غرق دریای رحمتت گردان و برای باز ماندگان آن مرحوم صبر جمیل عطا بفرما
آمین

]]>
بیا 2012-10-26T12:43:49+01:00 2012-10-26T12:43:49+01:00 tag:http://hshabanpour.mihanblog.com/post/186 حبیب شعبانپور شهرستانی بیا... بیا... غم  هجری می كشم          كه نباشدش درمان  بیا ... بیا  .. كه می كشدم           این غم و دردهای بی پایان بیا ... كه سرگردانم به خدا سرگردانم          در این كوچه ها و خیابان بیا ... كه سرگردانم سر می گردانم         نمی بینمت در میان این آدمیان وای كه چه كنم     با این آتش بیا...

بیا... غم  هجری می كشم

         كه نباشدش درمان

 بیا ... بیا  .. كه می كشدم

          این غم و دردهای بی پایان

بیا ... كه سرگردانم به خدا سرگردانم

         در این كوچه ها و خیابان

بیا ... كه سرگردانم سر می گردانم

        نمی بینمت در میان این آدمیان

وای كه چه كنم

    با این آتش نهفته و شبهای نخفته و

         این دنیای بی سامان

 وای چه كنم با این آتش درونم

        گویی از این عالم برونم

        چه می خواهی زمن ای شعله های پنهان

                       ای شعله های پنهان ...

        پنهان... 

]]>
حسرت بعد از مرگ 2012-10-05T03:49:22+01:00 2012-10-05T03:49:22+01:00 tag:http://hshabanpour.mihanblog.com/post/61 حبیب شعبانپور شهرستانی   حسرت بعد مرگ دل در هوای شنیدن دوستت دارم ساعتها می نشست تن و چشم ز انتظار خسته می شد ولی دیده ها به هم نمی بست چقدر دور شدی از من وقتی تو رفتی فاصله ها بین ما می نشست بارها چشم  خیره می ماند و اشک  شتابان بر گونه ها می نشست ترا زمزمه می کردم  ندا از جانم  بر می خواست  ولی به دل تو نمی نشست چه خوش حالیست دم مرگ  گر صدای  تو به  نوازش به  گوشم  می نشست چه خوش احوالیست  دم  مرگ به  هنگام  دیدار  تو دید  

حسرت بعد مرگ

دل در هوای شنیدن دوستت دارم

ساعتها می نشست

تن و چشم ز انتظار خسته می شد ولی

دیده ها به هم نمی بست

چقدر دور شدی از من وقتی تو رفتی

فاصله ها بین ما می نشست

بارها چشم  خیره می ماند و اشک  شتابان

بر گونه ها می نشست

ترا زمزمه می کردم  ندا از جانم  بر می خواست  ولی

به دل تو نمی نشست

چه خوش حالیست دم مرگ  گر صدای  تو به  نوازش

به  گوشم  می نشست

چه خوش احوالیست  دم  مرگ به  هنگام  دیدار  تو

دیده  به هم  می بست

گرتو بودی درآندم  شاید از سرشوق  روحم  از آن عالم

رخت بر نمی بست

]]>
بی اوهرگز 2012-07-30T13:18:13+01:00 2012-07-30T13:18:13+01:00 tag:http://hshabanpour.mihanblog.com/post/24 حبیب شعبانپور شهرستانی       ناصحان  نصیحتم  نکنید             در دلم آن عشق نمیرد هرگز                  بایک نگاه او           شعله در می گیرد و می گوید                            &nbsp  

 

  ناصحان  نصیحتم  نکنید

        

   در دلم آن عشق نمیرد هرگز

 

               بایک نگاه او

         

شعله در می گیرد و می گوید

      

                     اوست همه عمرم

                                      

                                   و بی او هرگز

    

 

]]>